Se suspèn la inscripció sol·licitada de canvi de denominació, atès que, amb aquesta modificació, en unió al seu objecte social i l'activitat professional del soci únic, correspondria a una societat professional, la qual haurà d'atenir-se a les especificacions i requisits establerts en la Llei 2/2007, de 15 de març, de societats professionals.

Fecha: 
dilluns, 14 febrer, 2022