RESOLUCIÓ ECO/1121/2014, de 21 de maig, d'avocació de les funcions de valoració de béns immobles de naturalesa rústica del Servei de Valoracions de la Delegació Territorial de l'Agència Tributària de Catalunya a Lleida envers el Servei de Valoracions de la Delegació Territorial de l'Agència Tributària de Catalunya a Girona, i del Servei de Valoracions de la Delegació Territorial de l'Agència Tributària de Catalunya a Barcelona envers el Servei de Valoracions de la Delegació Territorial de l'Agència Tributària de Catalunya a Tarragona.