Resolució d'1 d'agost de 2023, del Banc d'Espanya, per la qual es publiquen els índexs i els tipus de referència aplicables per al càlcul del valor de mercat en la compensació per risc de tipus d'interès dels préstecs hipotecaris, així com per al càlcul del diferencial que cal aplicar per a l'obtenció del valor de mercat dels préstecs o crèdits que es cancel·len anticipadament.

Fecha: 
divendres, 4 agost, 2023