Resolució de 6 de novembre de 2023, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, per la qual es publica, conforme al que es disposa en l'article 327 de la Llei Hipotecària, la sentència de l'Audiència Provincial d'Alacant, Secció Sisena, de data 29 d'octubre de 2020, que ha esdevingut ferm.

Fecha: 
dijous, 30 novembre, 2023