Resolució de 6 de juliol de 2023, de la Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 27 de juny de 2023, pel qual es determinen els supòsits de validesa de sistemes d'identificació i signatura electrònica en l'Administració de l'Estat de la que la verificació es dugui a terme per mitjà d'un sistema de tecnologia de registre distribuït.

Fecha: 
dijous, 13 juliol, 2023