Resolució de 5 de febrer de 2024, conjunta de la Direcció General de l'Agència Estatal d'Administració Tributària i de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, per la qual s'estableixen les condicions per a l'enviament centralitzat dels deutes no tributaris gestionades per Departaments Ministerials que constitueixen recursos del pressupost de l'Estat per a la seva gestió recaptatòria, per als intercanvis d'informació que es derivin d'aquesta gestió i altres aspectes relatius a la recaptació en via executiva d'aquests deutes per l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

Fecha: 
dilluns, 12 febrer, 2024