Resolució de 4 de desembre de 2023, del Banc d'Espanya, per la qual es publica el tipus de rendiment intern al mercat secundari del deute públic de termini entre dos i sis anys per la seva consideració com un dels tipus d'interès oficials de referència del mercat hipotecari dacord amb lOrdre EHA/2899/2011, de 28 doctubre, de transparència i protecció del client de serveis bancaris.

Fecha: 
dimarts, 5 desembre, 2023