Resolució de 31 d'octubre de 2023, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, per la qual es declara a don José María Gómez-Riesco Tabernero de Pau, registrador de la propietat de Ledesma, en situació d'excedència per incompatibilitat en el Cos de Registradores i Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles.

Fecha: 
dimecres, 22 novembre, 2023