Resolució de 31 d'octubre de 2023, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, per la qual es corregeixen errors a la de 19 de maig de 2023, per la qual s'aprova la relació definitiva de persones admeses i excloses a l'oposició lliure per obtenir el títol de Notària o Notari, convocada per Resolució de 6 de febrer de 2023.

Fecha: 
dimecres, 15 novembre, 2023