Resolució de 28 de novembre de 2023, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, per la qual es declara a don Enrique Madero Jarabo, registrador de la propietat de Madrid núm. 26, en situació d'excedència voluntària en el Cos de Registradores i Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles.

Fecha: 
dilluns, 4 desembre, 2023