RESOLUCIÓ de 26 d'octubre de 2023, de la Delegació Territorial de Lleó, per la qual es resol el procediment de concessió de subvencions destinades a persones físiques, comunitats de propietaris o altres comunitats de béns i persones jurídiques sense fins de lucre, per al foment d'actuacions de conservació i restauració de béns immobles integrants del patrimoni cultural situats en municipis amb població inferior a 20.000 habitants, per a l'any 2023, BDNS: 681659. Exp.: SPF1/2023 a SPF5/2023.

Fecha: 
dimecres, 8 novembre, 2023