Resolució de 2 d'agost de 2023, del Banc d'Espanya, per la qual es publica el tipus de rendiment intern al mercat secundari del deute públic de termini entre dos i sis anys per la seva consideració com un dels tipus d'interès oficials de acord amb lOrdre EHA/2899/2011, de 28 doctubre, de transparència i protecció del client de serveis bancaris.

Fecha: 
dijous, 3 agost, 2023