RESOLUCIÓ de 10 de gener de 2023 per la qual es modifica l'annex II de l'Ordre de 9 de desembre de 2020 per la qual s'aproven els diferents models d'autoliquidació de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats en la Comunitat Autònoma de Galícia i es regula el procediment i les condicions per al seu pagament i presentació, així com determinades obligacions formals i de subministrament d'informació tributària.

Fecha: 
dimecres, 18 gener, 2023