Reial decret 816/2023, de 8 de novembre, pel qual es modifica el Reglament de desenvolupament de la Llei 35/2003, de 4 de novembre, d'Institucions d'Inversió Col·lectiva, aprovat pel Reial decret 1082/2012, de 13 de juliol.

Fecha: 
dijous, 9 novembre, 2023