Presentades a dipòsit els comptes anuals d'una societat anònima cotitzada d'inversió en el mercat immobiliari (SOCIMI), és objecte de qualificació negativa per no venir acompanyades d'informe de verificació dut a terme per auditor de comptes inscrit al Registre Mercantil. El fet que tota SOCIMI es trobi estructuralment obligada a cotitzar en mercat secundari, li imposa el caràcter de societat obligada i, en conseqüència, subjecta als requisits que per al seu dipòsit de comptes es determinen en la Llei de Societats de Capital.

Fecha: 
dilluns, 14 febrer, 2022