ORDRE PRE/1213/2023, de 18 d'octubre, per la qual es nomenen registradores i registradors de la propietat, mercantils i de béns mobles per al seu destí en la Comunitat de Castella i Lleó.

Fecha: 
dilluns, 30 octubre, 2023