Ordre PJC/250/2024, de 6 de març, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de notari/a i registrador/a de la propietat, mercantils i de béns mobles, adscrits a la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública.

Fecha: 
dimarts, 19 març, 2024