ORDRE de l'1 de març de 1993, per la qual s'aprova el model 420 "Declaració Trimestral", el model 421 "Règim Simplificat Declaració Trimestral", de declaració-liquidació del Impost General Indirect Canari i el model 422 de "Reintegrament de Compensacions" corresponent als enviaments definitius a la Península, Illes Balears, Ceuta o Melilla o un altre Estat membre de la Comunitat Econòmica Europea, així com a les exportacions definitives a Tercers Països efectuades pels subjectes passius sotmesos al règim especial de l'agricultura i ramaderia del Impost General Indirecto Canario.

Fecha: 
dilluns, 1 març, 1993