Ordre JUS/1234/2023, de 26 d'octubre, per la qual es corregeixen errors de l'Ordre JUS/569/2023, de 31 de maig, per la qual es nomenen els Tribunals qualificadors de l'oposició lliure per a obtenir el títol de Notària o Notario, convocada per Resolució de 6 de febrer de 2023, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública.

Fecha: 
dijous, 16 novembre, 2023