Ordre HFP/1359/2023, de 19 de desembre, per la qual es desenvolupen per a l'any 2024 el mètode d'estimació objectiva de l'impost sobre la renda de les persones físiques i el règim especial simplificat de l'impost sobre el valor afegit.

Fecha: 
dijous, 21 desembre, 2023