ORDRE FORAL 79/2023, de 21 de novembre, del conseller d'Economia i Hisenda per la qual s'aproven els models 600 i 605, d'autoliquidació de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, modalitats transmissions patrimonials oneroses i operacions societàries, i modalitat actes jurídics documentats.

Fecha: 
dimarts, 19 desembre, 2023