ORDRE FORAL 74/2023, de 14 de novembre, del conseller d'Economia i Hisenda, per la qual es modifica l'Ordre Foral 231/2013, de 18 de juny, de la consellera d'Economia, Hisenda, Indústria i Ocupació, per la qual s'aproven els models 210 i 211 de l'impost sobre la renda de no residents, que s'han d'utilitzar per declarar les rendes obtingudes sense mediació d'establiment permanent i la retenció practicada en l'adquisició de béns immobles a no residents sense establiment permanent i s'estableixen les condicions generals i el procediment per a la presentació.

Fecha: 
dimarts, 19 desembre, 2023