No pot aquest Centre Directiu (vegeu article 326 de la Llei Hipotecària), entrar a analitzar si aquell precepte exigeix sempre i en qualsevol cas que en el decret d'adjudicació d'habitatge consti l'expressió de si és o no habitatge habitual; o si al contrari és una manifestació que ha de fer el lletrat de l'Administració de justícia quan concorrin els supòsits de l'esmentat precepte, de manera que si no la fa hagi d'entendre's que no és habitatge habitual.

Fecha: 
dijous, 4 agost, 2022