La missió que el dret d'assumpció o de subscripció preferent ve a satisfer en el compost coordinat no s'esgota en el de mecanisme antidilució ordinària, sinó que compleix el comès fonamental d'impedir que, gràcies a un acord majoritari, els minoritaris quedin exclosos de fet de la companyia a causa de la reducció total, o relegats a la insignificança a través d'una minoració considerable de la seva participació en la companyia; per aquesta raó, el respecte exigit «en qualsevol cas» al dret de preferència s'orienta a garantir a tots els socis la permanència en la companyia, encara que sotmesa a la càrrega d'efectuar un nou desemborsament.

Fecha: 
dilluns, 24 maig, 2021