La Llei de Societats de Capital no supedita expressament l'eficàcia de l'acord d'exclusió a la seva notificació al soci exclòs, per la qual cosa no pot negar-se eficàcia - almenys, en certs aspectes - a aquest acord des del moment de la seva adopció per la junta general (cfr. article 159.2 d'aquesta Llei), amb la consegüent obertura del procés de liquidació de la quota corresponent al soci exclòs

Fecha: 
dijous, 7 juliol, 2022