Llei 38/2022, de 27 de desembre, per a l'establiment de gravàmens temporals energètic i d'entitats de crèdit i establiments financers de crèdit i per la qual es crea l'impost temporal de solidaritat de les grans fortunes i es modifiquen determinades normes tributàries

Fecha: 
dimecres, 28 desembre, 2022