LLEI 16/2023, de 16 de novembre, de modifcació del text refós de les disposicions dictades per la Comunitat Autònoma d'Aragó en matèria de tributs cedits, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de setembre, del Govern d'Aragó, a ordre a l'equiparació, a l'Impost sobre Successions i Donacions, de les unions de parelles no casades reconegudes als estats membres de la Unió Europea i de l'Espai Econòmic Europeu.

Fecha: 
divendres, 1 desembre, 2023