L'acord purament voluntari i discrecional de dissolució que adopti la junta general pot ser condicionat pels estatuts a la concurrència d'una concreta majoria reforçada (cfr. article 368 en relació amb l'article 200 de la Llei de Societats de Capital), però no així els acords que consisteixen en una mera constatació o corroboració de l'existència d'una causa legal de dissolució sempre susceptible de ser declarada subsidiàriament per resolució judicial (cfr. article 366.1 de la Llei de Societats de Capital). L'acord debatut es basa en una causa legal de dissolució, concretament l'existència de pèrdues – articles 362 i 363.1.e) de la Llei de Societats de Capital –, per la qual cosa segons l'article 364 de la mateixa llei és necessari únicament que tal acord sigui adoptat per la junta general amb la majoria ordinària establerta en l'article 198.

Fecha: 
divendres, 6 agost, 2021