L'acord purament voluntari i discrecional de dissolució que adopti la junta general pot ser condicionat pels estatuts a la concurrència d'una concreta majoria reforçada (cfr. article 368 en relació amb l'article 200 de la Llei de Societats de Capital), però no així els acords que consisteixen en una mera constatació o corroboració de l'existència d'una causa legal de dissolució sempre susceptible de ser declarada subsidiàriament per resolució judicial (cfr. article 366.1 de la Llei de Societats de Capital).

Fecha: 
divendres, 6 agost, 2021