Ha de decidir-se en aquest expedient si el dret d'usdefruit sobre determinada finca comprat per una senyora i inscrit amb caràcter privatiu per confessió del seu espòs, ja mort, pot cancel·lar-se amb la simple acreditació de la defunció de la usufructuària, com sosté la recurrent, o, com entén el registrador, és necessari el consentiment o intervenció dels legitimaris en liquidar la societat de guanys de la usufructuària per a la ratificació del caràcter privatiu de tal dret en la confecció de l'inventari, a l'efecte de quedar salvaguardada la quantia de la seva legítima.

Fecha: 
dimarts, 26 març, 2024