Ha de decidir-se en aquest expedient si és o no inscriptible una escriptura de liquidació de societat de guanys, partició i adjudicació herència d'ambdós cònjuges. La discrepància que motiva el recurs versa sobre si la intervenció de les filles legatàries de legítima estricta de la mare legitimària del causant han d'intervenir en l'herència del seu germà i com a conseqüència en l'herència de la vídua d'aquest, o al contrari no és necessària tal intervenció. Conforme la jurisprudència i doctrina, l'obligada protecció dels legitimaris exigeix la seva intervenció en les operacions d'acceptació i partició d'herència.

Fecha: 
dimecres, 23 novembre, 2022