Es planteja en aquest recurs si escau la inscripció d'una escriptura per la qual sobre una finca registral es constitueix un complex immobiliari privat del qual resulten sis finques independents destinades a construcció d'habitatges unifamiliars i piscina i una altra finca destinada a element comú.

Fecha: 
dijous, 11 abril, 2024