Es debat sobre l'exercici dels drets de soci quan la titularitat de les participacions socials correspon en règim de comunitat ordinària a diverses persones. Si es tractés d'un cas de participacions adjudicades pro indivís als hereus, la titularitat de les participacions correspondria a cadascun d'ells en la proporció corresponent. Quan les participacions estan integrades en una herència indivisa, formen part d'un patrimoni subjecte a un règim de titularitat col·lectiva, de manera que l'exercici dels drets corresponents haurà d'exercitar-se per qui es trobi facultat per representar transitòriament a la comunitat hereditària com a sòcia.

Fecha: 
dimarts, 14 juny, 2022