Els cònjuges, per pacte, estan determinant el caràcter parcialment privatiu del bé comprat pel marit, abstracció feta que no hagi pogut acreditar-se el caràcter privatiu d'aquesta participació – mitjançant aplicació directa del principi de subrogació real – per faltar la prova fefaent del caràcter privatiu dels diners empleat (a falta en el Dret comú d'una presumpció legal com l'establerta en l'article 213 del Codi de Dret Foral d'Aragó), de manera que ambdós consorts, en exercici de la seva autonomia de la voluntat, exclouen el joc de la presumpció pertanyent a la societat de guanys de l'article 1.361 del Codi Civil.

Fecha: 
dilluns, 12 setembre, 2022