En el supòsit objecte d'aquest recurs, es pretén la inscripció d'un testimoniatge d'un decret d'adjudicació hipotecària, recaigut en una execució d'aquest tipus en la qual s'ha tingut en compte com a tipus per a la subhasta, no el valor de taxació inscrit i reflectit en la preceptiva certificació registral de domini i càrregues, procedent d'una modificació de la hipoteca (inscripció 6a), sinó el valor de taxació fixat en la constitució de la mateixa i que ja no es troba vigent (inscripció 4a)

Fecha: 
dimarts, 19 març, 2024