El present recurs té com a objecte la negativa a inscriure una escriptura de venda d'una finca registral en la qual la societat venedora es troba en concurs de creditors, en fase de liquidació, i la venda es realitza conforme al pla de liquidació aprovat per un acte judicial del qual no consta la seva fermesa.

Fecha: 
dijous, 11 abril, 2024