En el present cas, mitjançant escriptura pública de compravenda, la recurrent embeni la finca 114.199 del terme d'Alacant a do A. S., tenint la mateixa una superfície registral de 155,90 metres quadrats, sol·licitant la rectificació de la seva superfície, en declarar que la realitat física de la finca es correspon amb la de la parcel·la cadastral corresponent, amb referència: 0078824YH2407G0001BK, la superfície gràfica del qual és de 181 metres quadrats, que és la que ha de constar en el Registre.

Fecha: 
divendres, 26 abril, 2024