En el present cas, mitjançant acta notarial se sol·licita la tramitació de l'expedient de l'article 199 de la Llei Hipotecària per a rectificar la descripció de la finca 4.218 del terme de València de la Concepció, que passa d'una superfície registral de 1.439 metres quadrats a la superfície que consta en Cadastre de 1.970,09 metres quadrats, manifestant-se que la identitat de la finca es correspon amb dues parcel·les cadastrals finca amb referència cadastral 8238042QB5483N0001ZW i 8238041QB5483N0001SW, modificant tres de les fites registrals de la finca.

Fecha: 
divendres, 26 abril, 2024