El contracte de compravenda ha d'estar perfectament configurat de manera que el concedent queda vinculat al contingut d'aquest durant el termini de durada de l'opció i l'optant pot, en aquest mateix termini, fer ús del seu dret complint les obligacions establertes, de manera que no és necessari un desenvolupament ulterior de la compravenda, havent-n'hi prou que l'optant manifesti la seva voluntat d'executar l'opció i lliureu el preu pactat perquè la mateixa es perfeccioni

Fecha: 
dijous, 4 agost, 2022