En el cas d'aquest recurs, la sentència en qüestió declara la nul·litat per simulació absoluta de la donació del ple domini d'una finca que es descriu en la sentència com un solar edificable, sense cap edificació, formalitzada en una determinada escriptura pública, que va ser la que va motivar la inscripció 3a de la finca registral en qüestió, i ordena la cancel·lació de l'assentament registral a favor dels donataris sobre el bé immoble situat a Daimiel a què s'ha fet referència.

Fecha: 
divendres, 19 gener, 2024