La Direcció General confirma la nota de la registradora que suspèn la inscripció d'una escriptura de compravenda per no constar acreditada la notificació a l'Ajuntament de Barcelona de la decisió de transmetre la finca per a aquests efectes que pugui exercitar els seus drets de tempteig i retracte establerts per la Modificació del Pla general metropolità per a la declaració d'àrea de tempteig i retracte a la ciutat de Barcelona.

Fecha: 
divendres, 20 març, 2020