La diferent solució normativa pel que fa als efectes del tancament registral per manca de dipòsit de comptes i per baixa en l'Índex d'en relació amb el cessament i renúncia d'administradors, està plenament justificada, atès que en el segon cas es produeix per un incompliment d'obligacions fiscals per part de la societat, acreditat per certificació de l'Administració Tributària, de les quals pot respondre l'administrador, per la qual cosa no ha de facilitar-se la seva desvinculació davant tercers

Fecha: 
divendres, 24 juny, 2022