Decret Legislatiu 1/1997, de 23 de juliol, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre Caixes d'Estalvis.

Fecha: 
dilluns, 28 juliol, 1997