DECRET FORAL 334/2001, de 26 de novembre, pel qual s'aprova el procediment per a la valoració de determinats béns immobles situats en la Comunitat Foral de Navarra mitjançant l'aplicació del mètode de comprovació dels preus mitjos en el mercat, en relació amb la gestió dels impostos sobre Successions i Donacions, i sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.

Fecha: 
dilluns, 24 desembre, 2001