CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució JUS/3770/2023, de 6 de novembre, per la qual es resol el concurs per a la provisió de notaries vacants, convocat per la Resolució JUS/3359/2023, de 2 d'octubre (DOGC núm. 9039, de 13.11.2023).

Fecha: 
dimecres, 29 novembre, 2023