És la definició estatutària de l'objecte social, i no l'efectiu desenvolupament posterior de les activitats en ell compreses, cosa que determina l'aplicabilitat d'aquelles disposicions especials que preveuen el compliment de certs requisits per raó de l'àmbit d'actuació delimitat, de manera que des del moment fundacional la societat ha de reunir tots els requisits que facin viable el complet desenvolupament de qualssevol activitats que integren l'objecte social. constitució d'una societat.

Fecha: 
dimecres, 28 abril, 2021