Últimes notícies

L'acte va tenir lloc en el transcurs de la reunió del notariat europeu a la ciutat, seu permanent de la Comissió d'Afers Europeus de la Unió Internacional del Notariat

Des del 20 d'abril i fins a finals de juliol els 831 aspirants realitzaran el primer exercici, dels quatre eliminatoris de què consta la prova d’accés a la professió

Feia 15 anys que les oposicions, que es convoquen a nivell estatal, no tenien lloc al Col·legi de Notaris de Catalunya

Els notaris tindran accés electrònic a les dades que figuren al Registre d’Associacions i Fundacions. La Direcció de Dret i d’Entitats Jurídiques podrà accedir a les dades i documents atorgats pels notaris que s’han d’inscriure en els seus registres

L’any 2014 es van incrementar un 6% respecte l’any anterior, el que suposa mantenir la tendència a l’alça però més moderada que en anys anteriors

Pàgines