El degà dels notaris de Catalunya, Joan Carles Ollé, remarca que la signatura electrònica mai podrà substituir la funció notarial, el consell jurídic i la garantia de legalitat que ofereix el notari