Agenda

març

febrer

gener

desembre

novembre

22, 23, 28, 29 i 30 de septembre, 5, 6, 7, 13 i 14 d'octubre i 3 i 4 de novembre 2020 en format online de 18h-20hrs (Madrid, CET).

L’ACTE TINDRÀ LLOC EL DIA 4 DE NOVEMBRE DE 2020, A LES 19,30 HORES A LA
SEU DEL COLLEGI DE NOTARIS DE CATALUNYA, AL QUE ES PODRÀ ACCEDIR
EXCLUSIVAMENT PER VIDEO-CONFERÈNCIA

22, 23, 28, 29 i 30 de setembre, 5, 6, 7, 13 i 14 d'octubre i 3 i 4 de novembre de 2020 en format en línia de 18h-20hrs (Madrid,CET).

L’ACTE TINDRÀ LLOC EL DIA 4 DE NOVEMBRE DE 2020, A LES 19,30 HORES A LA SEU DEL COLLEGI DE NOTARIS DE CATALUNYA, AL QUE ES PODRÀ ACCEDIR EXCLUSIVAMENT PER VIDEO-CONFERèNCIA

maig

24 de febrer, 23 de març, 27 d'abril i 25 de maig

Pàgines