RÈGIM ECONÒMIC MATRIMONIAL I EFECTES PATRIMONIALS DE LES UNIONS REGISTRADES. DRET INTERNACIONAL PRIVAT, DRET COMPARAT I HARMONITZACIÓ DEL DRET MATERIAL

Fecha: 
dijous, 13 febrer, 2020